سراب㋡داستان عآشقانۀ㋡دانلود㋡آنلاین موزیک

۩۞۩ به نام خداوند حكيم...همه جفتند و ما تكيم ۩۞۩

***آهنگ مورد نظر خود را انتخاب كرده و به صورت آنلاين گوش كنيد***
 

***آهنگ مورد نظر خود را انتخاب كرده و به صورت آنلاين گوش كنيد***

             لطفا برای گوش دادن به آهنگهای درخواستی در گوشه ی وبلاگ آهنگ را استپ کنید.

  

منتظر تماس هاتون هستم ۰۹۳۵۶۱۶۱۸۶۸
[ 2011/1/29 ] [ ] [ بهنام ] [ ]


فال طنز ازدواج دختران مجرد!!!!!!!!!

فروردین : انتظار به پایان رسید و بعد از سالها انتطار و فراز و نشیب و غم و غصه و اشک و

نا امیدی، به زودی ازدواج می کنی و به خانه بخت می روی، اما شب عروسی هنگام

صرف شام برق می رود و داماد فرار می کند.

اردیبهشت: کسی در این دنیا هست که هر لحظه به تو فکر می کند و بی تو زنده نیست

و نفس نمی کشد و قلبش نمی زند و اگر با او تماس نگیری، به کما می رود.او به زودی

به خواستگاریت میاید و تو را با اسب سفید به قصر خوشبختی ها می برد

خرداد : امروز دوست مامانت بعد از سالها زنگ می زنه خونه شما و با مامانت حرف

می زنه و تورو واسه پسرش خواستگاری می کنه . البته تا سه سال دیگه نمی تونید

ازدواج کنید چون پسره زندانه و سه سال از حبسش مونده.

تیر: تو با هر کسی که ازدواج کنی یکسال نشده پست می دن و باز برمی گردی

خونه بابات.


ادامه مطلب
[ 2014/2/16 ] [ ] [ بهنام ] [ ]


توصیه میکنم بخونید خیلی قشنگه داستان بسیار زیبا...


ﭘﺴﺮﻩ:ﺑﺮﻭ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻣﺖ ﺩﻳﮕﻪ ﺗﻤﻮﻣﻪ

ﺩﺧﺘﺮ:ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﺑﺨﺪﺍ ﻣﻴﻤﻴﺮﻡ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻲ

ﭘﺴﺮ :ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯﺕ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺮﺍﻡ ﺗﮑﺮﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ.

ﻭﺗﻠﻔﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﺩﺧﺘﺮﺧﻴﻠﻲ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻭﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﻴﺮﻩ ﺗﻮﺍﺗﺎﻗﺶ

ﭼﺸﻤﺶ ﻣﻴﻮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻋﮑﺲ ﻋﺸﻘﺸﻮﻣﻴﺒﻴﻨﻪ

ﺍﺷﮏ ﺗﻮﭼﺸﺎﺵ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻣﻮﺭﺩﻋﻼﻗﻪ ﻱ

ﻋﺸﻘﺸﻮﻣﻴﺬﺍﺭﻩ ﻭﮔﻮﺵ ﻣﻴﺪﻩ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺷﮑﺎﺵ ﺗﺎﺏ ﻧﻤﻴﺎﺭﻥ

ﻭﻣﻴﺮﻳﺰﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻴﮑﺮﺩﻳﻪ ﺗﻴﮑﻪ ﺍﻱ ﺍﺯﻭﺟﻮﺩﺷﻮ ﺍﺯﺩﺳﺖ

ﺩﺍﺩﻩ .ﺍﻭﻥ ﺷﺐ ﺩﺧﺘﺮﺧﻮﺍﺑﺶ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﭘﻴﺎﻡ ﺩﺍﺩ :ﺍﻻﻥ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ

ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﻮﻣﻴﺨﻮﻧﻲ ﺟﺴﻤﻢ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﻲ ﺩﻟﻢ

ﻫﻤﻤﻤﻤﻴﺸﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﺟﺴﻢ ﻫﺎ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ

ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ . ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺗﺎﻗﺶ ﻣﻴﺮﻩ ﺳﺎﻋﺖ

ﺩﻗﻴﻘﺎ 3:34ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﮑﻮﺕ ﻭﺗﺎﺭﻳﮑﻲ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭﺍﺯﺑﺎﻻﻱ

ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺮﺕ ﮐﺮﺩ ﺩﺧﺘﺮﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎﻳﻲ

ﻣﺮﺩ. ﺻﺒﺢ ﻣﺎﺩﺭﺩﺧﺘﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﺎﺩﺕ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺧﺘﺮﺵ

ﺭﻓﺖ ﺗﺎﺑﻴﺪﺍﺭﺵ ﮐﻨﻪ ﺍﻣﺎﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭﻧﺪﻳﺪ .ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺧﺘﺮﮐﻪ

ﻣﺪﺍﻡ ﻭﭘﻴﺎﭘﻲ ﺯﻧﮓ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩﺗﻮﺟﻬﺶ ﺭﻭﺟﻠﺐ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

ﮔﻮﺷﻲ ﺭﻓﺖ ﭘﺴﺮﻯ ﻣﺪﺍﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ. ﭼﺸﻢ

ﻣﺎﺩﺭﺩﺧﺘﺮﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩﮐﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺴﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ

ﺑﻮﺩ: ﻋﺰﻳﺰﻡ،ﻋﺸﻘﻢ،ﺑﺨﺪﺍ ﺷﻮﺧﻲ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﻋﺸﻘﻢ ﻓﻘﻂ ﻳﻪ ﻓﺮﺻﺖ

ﺗﻮﺭﻭﺧﺪﺍ ....ﺍﻭﻥ ﭘﻴﺎﻡ ﺩﻗﻴﻘﺎﺳﺎﻋﺖ 3:35 ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ...

ﻣﺎﺩﺭﺩﺧﺘﺮﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ

ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﻭﭼﻴﺰﻱ ﮐﻪ ﻣﻴﺪﻳﺪ ﺑﺎﻭﺭﻧﻤﻴﮑﺮﺩ ... ﻛﻠﻴﭙﺲ

ﺩﺧﺘﺮﺑﻪ ﺑﻨﺪﻟﺒﺎﺳﻰ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﮔﻴﺮﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ....ﺁﺭﻩ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ

[ 2014/2/16 ] [ ] [ بهنام ] [ ]


پیامک مرداد 92 عاشقانه و عارفانه

پیامک مرداد 92 عاشقانه و عارفانه

پیامک عاشقانه, پیامک عارفانه

خیالت راحت ، دیگر اشکی نیست که به بالینت بریزد و احساس را شکوفا کند

تنها بغضیست که فرو رفتنش حسرت در چشمانم می تازد

------------------------------------------------------

گل نیست چنین سرکش و رعنا که توئی

 مه نیست بدین گونه فریبا که توئی

غم بر سر غم ریخته آنجا که منم

 دل بر سر دل ریخته آنجا که توئی

------------------------------------------------------

حال ما بی آن مه زیبا مپرس

 آنچه رفت از عشق او بر ما مپرس

------------------------------------------------------

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

 که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست

نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر

 نهادم آیینه ها در مقابل رخ دوست

------------------------------------------------------

هر چند پیر و خسته و ناتوان شدم

 هر که یاد روی تو کردم جوان شدم

------------------------------------------------------

بوسه یعنی لذت دلدادگی

 لذت از شب لذت از دیوانگی

بوسه آغازی برای ما شدن

 لحظه ای با دلبری تنها شدن

بوسه آتش می زند بر جسم و جان

  بوسه یعنی عشق من با من بمان

--------------------------- اس ام اس احساسی ---------------------------


شوقی، که چو گل دل شکفاند، عشق است

ذهنی، که رموز عشق داند، عشق است

مهری، که تو را از تو رهاند، عشق است

 لطفی، که تو را بدو رساند، عشق است . . .

------------------------------------------------------

از خود خانه و کاشانه ای ندارم ، اما در عمق آرزوی من این است

که در دل تو خانه ای داشته باشم ، به مساحت یک قلب . . .

------------------------------------------------------

شبی پر کن از بوسه ها ساغرم

به نرمی بیا همچو جان در برم

تنم را بسوزان در آغوش خوش

که فردا نیابند خاکسترم

------------------------------------------------------

عشق از من و نگاه تو تشکیل می شود

 گاهی تمام من به تو تبدیل می شود

------------------------------------------------------

چو ماه از کام ظلمت ها دمیدی

 جهانی عشق در من آفریدی

دریغا، با غروب نابهنگام

 مرا در دام ظلمت ها کشیدی

------------------------------------------------------

مگه من به تو اجازه دادم که بازم رفتی اون بالا ، هان !؟

بیا پایین ، زود باش ، آخه تو فقط ماه منی !

------------------------------------------------------

دیروز اومده بود دیدنم ، با یه شاخه گل سرخ و همون لبخندی که همیشه آرزوش رو داشتم

گریه کرد و گفت دلش برام تنگ شده ، ولی من فقط نگاش کردم ،

وقتی رفت سنگ قبرم از اشکاش خیس شده بود . . .

------------------------------------------------------

دیروز تمام خاطرات با تو بودن را دور ریختم

 امروز هر چه می گردم خودم را پیدا نمی کنم

------------------------------------------------------

بغض کن اما نبار، خشک شو اما نریز

 دیر کن اما بیا

------------------------------------------------------

این اس ام اس رو واست فرستادم و الان خوشحالم ، چون می دونم اسمم روی صفحه

گوشیت افتاده ، حداقل یک ثانیه بهم فکر کردی و این یک ثانیه برای من یک دنیاست . . .

--------------------------- اس ام اس عاشقانه ---------------------------

تو مرا فریاد کن ای هم نفس

 این منم آواره ی فریاد تو

این فضا با بوی تو آغشته است

 آسمانم پر شده از یاد تو

------------------------------------------------------

هر که دیوانه نشد از عشق تو عاقل نیست

 آنکه نشناخت تو را معرفتش کامل نیست  . . .

------------------------------------------------------

از دیار آشنایی پا کشیدن مشکل است

  از تو ای آرام جانم دل بریدن مشکل است . . .

------------------------------------------------------

این را بدان اگر در قلبی جای گرفتی و عاطفه ای را به بازی عشق در آوردی

تا ابد در قلبی که دوستت دارد زنده خواهی ماند  . . .

------------------------------------------------------

همه بغض من تقدیم غرور نازنینت باد

 غروری که لذت دریا را به چشمانت حرام کرد . . .

--------------------------- اس ام اس ---------------------------

گل بودم در ایام جوانی

 جوان بودم نکردم زندگانی . . .

------------------------------------------------------

بر درت می آمدم هر شب مرا وا میزدی

  گفتمت نا مهربانی دم ز حاشا میزدی

دیدمت یک شب به دریا خیره بودی تا به سحر

 کاش دریای تو بودم دل به دریا میزدی


[ 2013/7/27 ] [ ] [ بهنام ] [ ]


فرق درس خوندن دخترا و پسرا

[ 2013/1/25 ] [ ] [ بهنام ] [ ]


تصاویر سه بعدی کربلای معلی

از قابلیت های انحصاری این تصاویر می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱) قابلیت چرخش سه بعدی تصاویر (۱۸۰ × ۳۶۰ درجه) با استفاده از موس
۲) طبیعی بودن تصاویر و القای حس واقعی حضور در محل
۳) بررسی محل از نگاه خود
۴) قابلیت زوم بر روی تصاویر (با استفاده از غلطت بالا و پایین رونده موس)


دریافت تصویر سه بعدی مرقد مطهر با حجم ۶ MB

دریافت تصویر سه بعدی صحن شریف در کنار درب امام حسن مجتبی(ع) با حجم ۵٫۰۲ MB

دریافت تصویر سه بعدی صحن شریف در شب با حجم ۵٫۴۹ MB

دریافت تصویر سه بعدی صحن شریف در کنار باب القبله با حجم ۴٫۴۹ MB

[ 2013/1/10 ] [ ] [ بهنام ] [ ]


تصاویر سه بعدی از مکه و مدینه
[ 2013/1/10 ] [ ] [ بهنام ] [ ]


ما نقطه ی صفریم بر شمال عشق...!!!

 

درباره ی تو چیزی نمی گویم

درباره ی خودم

ما نقطه ی صفریم بر شمال عشق

دو سطر حاشیه نویسی شده با مداد

اما درباره ی چیزی بزرگ تر از تو و بزرگ تر از من

حرف می زنم

پاک تر از تـــــو و من

عشــــــــــــق!!!

پروانه ای بهشتی که روی شانه هایمان نشست

و فراریش دادیم...


[ 2012/11/22 ] [ ] [ بهنام ] [ ]


به سلامتي

سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نزاشت ولی کم برداشت تا رفیقش کم نیاره

.
.
.
سلامتی مداد پاک کن که به خاطر اشتباه دیگران خودشو کوچیک میکنه. . .
.
.
.
به سلامتی اون دلی که هزار بار شکست ولی هنوزم شکستن بلد نیست . . .


ادامه مطلب
[ 2012/11/17 ] [ ] [ بهنام ] [ ]


خلاصه داستان قسمت آخر (آخرین قسمت) سریال عمارت سراب
خلاصه داستان سریال عمارت سراب : در سال ۱۹۵۰ یکی از ثروتمندترین مزرعه دارهای شهر آدانا صاحب یک کارخانه بزرگ پنبه بوده که گولو هم به عنوان کارگر در این کارخانه کار می کند . در همان کارخانه پسری به اسم کمال هم کار می کند و این دو عاشقانه همدیگر را دوست دارند و برای آینده و ازدواج و.. برنامه ریزی می کنند اما …


ادامه مطلب
[ 2012/10/31 ] [ ] [ بهنام ] [ ]


اس ام اس کنایه ای و تیکه دار جدید

من دلم گرم تو بود ، تو سرت گرم دلم …
.
.
سرد خواهد شد روزهایت بی آغوش من …
بر تن کن دروغ هایی را که بافتی …
.
.
باید قاب بگیرم حرفهایت را ؛ همه “عکس” شدند !
.
.
یه خط داشت اما هفت خط بود …
به همین سادگی !!!
.
.
دنیا رو می بینی ؟
حرف حرف میاره ، پول پول میاره ، خواب خواب میاره …
ولی محبت خیانت میاره !!!
.
.
اینی که من دارم می کشم ، درد بی تو بودن نیست …
تاوان با تو بودنه !
.
.
مشترکم بودی که در دسترس نبودی !
خاموشت کردم تا ابد …
.
.
گاهی به بعضیا باید بگی عزیزم اگه برام بزرگ شده بودی فقط به خاطر خطای دیدم بود ؛ میدونی که من آستیگماتم …

.
.
هدف از آفرینش بعضی ها فقط اینه که با بودنشون به ما ثابت میکنن که تنهایی چه نعمت بزرگیه !!!
.
.
لاک غلط گیر را برمی دارم و “تو” را از تمام خاطراتم پاک می کنم …
“تــــــــــــو”
غلط اضافیِ زندگیم بودی …
.
.
آنقدر خوب هستم که ببخشمت … اما …
آنقدر احمق نیستم که دوباره به تو اعتماد کنم !
.
.
از همه جا بوی مهر میاد ، از تو هنوزم بوی بی مهری !
.
.
من خیلی “با احساسم”
ولی یادت نره ؛ تنفرم یه حسه … !
.
.
می بینی ؟
بی تو ایستاده ام روی پاهای خودم و دارم تو را نگاه می کنم که حتی روی حرف های خودت هم نمی توانستی بایستی …
.
.
هیسسسسسسسسسس …
کمی آرامترتنها باش و بی صداتر بشکن ، آهسته تر سراغش را بگیر !!!
ممکن است بیدارشود وجدان نداشته اش !
.
.
دل من تنها بود …
دل تو اما نه …
آفرین بر دل پر مشغله ات …
کز سر لطف با دلم بازی کرد …
.
.
عزیزم …
شما روی پاهات نمی تونی وایسی چه برسه به حرفات …
.
.
دل شما کاروانسرا نیست ، نگذارید دیگران وسط دل شما ، خستگی رابطه های قبلیشان را در کنند …
.
.
حرفی نیست …
فقط مینویسم رفت ، آن احساسی که تو را دوست میداشت …
.
.
خیال کردی وقتی به همراه دیگری از کنارم می گذری ، دنیا به آخر می رسد …
دنیایت من بودم که به آخر رسیدم و تو اکنون هـــــیــــــچ نیستی !
.
.
از روی کینه نیست اگر خنجر به سینه ات می زنند !
این مردمان تنها به شرط چاقو دل می برند …
.
.
گاهی باید آدمای اطرافت رو کنار بذاری !
بعضیارو برای یک ساعت
و بعضیارو برای همیشه …
.
.
شاید واسه خودت کسی باشی ولی واسه من هیچی نیستی …
.
.
سراب هم که دیدی تظاهر کن که داری ازش آب میخوری و سیراب میشی !!!
نزار به دروغش افتخار کنه !!!
.
.
چه کرده ای با من که این روزها تــــو را فقط به اندازه ی یک اشتباه می شناسم ؟!؟!؟
.
.
گفتم فراموشت میکنم !
گفت نمیتونی …
رفت ، بعد از یه مدت برگشت ؛ گفت دیدی نمیتونی ؟!؟!؟!
گفتم شمــــــا ؟

[ 2012/10/31 ] [ ] [ بهنام ] [ ]


15 درس زندگي كه در هيچ مدرسه اي ياد نمي دهند!
همگي ما همزمان با تحصيل در مدارس، درسهايي از زندگي نيز مي آموزيم كه هردوي آنها مهم است .

مشكل اصلي اين است كه زندگي قبل از ما هم جريان داشته و ما را هم مانند ديگران در مسيرش با خود مي برد و اين در حالي است كه ما تازه در ابتداي يادگيري و كسب معلومات لازم براي زندگي هستيم و تنها اميدواريم كه روزي به همه ي جوانب دست پيدا كنيم ، پس بطور منطقي دانش ما هميشه عقب تر از زندگي است.

در اينجا به درسهايي از زندگي اشاره كرده ايم كه براحتي مي توانيد از آنها بهره بگيريد:

1- طبق گفته Richard Carlson " چيزهاي بي ارزش را نچشيد "،
اين بدان معني است كه خيلي از مردم خود را درگير استرس و به انجام رساندن كارهاي بي ارزش مي كنند كه در نهايت در مقابل اهداف اصلي زندگي ، هيچ ارزشي ندارند وقتي آنقدر خود را درگير اين مسائل كوچك مي كنيم ديگر جايي براي نيل به آرزوهايمان باقي نگذاشته ايم و از لحظات خود هيچ لذتي نمي بريم.


2-"زندگي غير قابل پيش بيني است " و ممكن است هر لحظه شما را در شيب وفراز قرار دهد " .
فقط بگوييد "هرگز" و بعد ببينيد چه اتفاقي مي افتد . براي مقابله با گره هايي كه زندگي در مسير شما قرار داده است ، تنها با ذهني باز و
خوش بين ، به آنها خوش آمد بگوييد !!

3- خسته كننده ترين واژه در هر زبان " من " است .
بله تصور اين است كه تكرار اين كلمه اعتماد به نفس را بالا مي برد. ولي خوب! بيشتر وقتها همه ي آن چيزيي كه در مورد خود با تكرار " من " توضيح و تعريف مي كنيد، واقعيت ندارد! اينكه يك نفر دائما" از خود و فضايل خود تمجيد و تفسير كند ، بسيار خسته كننده و يكنواخت است . اين حالت "خود محوري " است نه "اعتماد به نفس "

لطفا برای خواندن بقیه این متن به بخش ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب
[ 2011/11/9 ] [ ] [ بهنام ] [ ]


دلیل عشق

http://images.pixfa.net/imagess/65262828128928451035.jpg

روزی دختری از پسری که عاشقش بود پرسید : چرا مرا دوست داری ؟ چرا عاشقم هستی ؟

 

پسر گفت : نمی توانم دلیل خاصی را بگویم اما از اعماق قلبم دوستت دارم

 

دختر گفت : وقتی نمی توانی دلیلی برای دوست داشتن پیدا کنی چگونه می توانی بگویی عاشقم هستی ؟!!!!

 

پسر گفت : واقعا دلیلش را نمی دانم اما می توانم ثابت کنم که دوستت دارم

 

دختر گفت : اثبات؟!!!! نه من فقط دلیل عشقت را می خواهم . شوهر دوستم به راحتی دلیل دوست داشتنش را برای او توضیح می دهد اما تو نمی توانی این کار را بکنی !!!!

 

پسر گفت : خوب ... من تو رو دوست دارم چون زیبا هستی

چون صدای تو گیراست

چون جذاب و دوست داشتنی هستی

چون باملاحظه و بافکر هستی

چون به من توجه و محبت می کنی

تو را به خاطر لبخندت دوست دارم

به خاطر تمامی حرکاتت دوست دارم

 

دختر از سخنان پسر بسیار خشنود شد

 

چند روز بعد دختر تصادف کرد و به کما رفت

 

پسر نامه ای را کنار تخت او گذاشت

 

نامه بدین شرح بود :

عزیز دلم !!!تو رو به خاطر صدای گیرایت دوست دارم ..... اکنون دیگر حرف نمی زنی پس نمی توانم دوستت داشته باشم

دوستت دارم چون به من توجه و محبت می کنی ...... چون اکنون قادر به محبت کردن به من نیستی نمی توانم دوستت داشته باشم

تو را به خاطر لبخندت و تمامی حرکاتت دوست دارم ..... آیا اکنون می توانی بخندی ؟ می توانی هیچ حرکتی بکنی ؟ ...... پس دوستت ندارم

اگر عشق احتیاج به دلیل داشته باشد در زمان هایی مثل الان هیچ دلیلی برای دوست داشتنت ندارم

 

آیا عشق واقعا به دلیل نیاز دار؟

نه

و من هنوز دوستت دارم . عاشقت هستم

[ 2011/11/9 ] [ ] [ بهنام ] [ ]